Tuesday, February 15, 2011

စိတၱသုခ လူမႈကူညီေရး အသင္း ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္မည္

အေျခအေန လိုအပ္ခ်က္အရ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕၊ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ “စိတၱသုခ လူမႈကူညီေရးအသင္း (ဒယ္ဂူး၊ ကုိရီးယား)” ကုိဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ အေနျဖင့္လည္း ပရဟိတ အလွဴေလးမ်ားကုိ ေပးလွဴေနၾကၿမဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသင္းအဖဲြ႕ အေနျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေပးအပ္လွဴဒါန္းႏုိင္လွ်င္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ ခန္႔ျငားႏုိင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ လူမႈကူညီေရး အသင္းအဖဲြ႕ေလးကုိ ဖဲြ႕စည္းၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤအသင္းသည္ လူမႈကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြတ္လပ္က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး အတြက္သာ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္အသင္းအဖဲြ႕မ်ာႏွင့္မွ် အၿပိဳင္အဆုိင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားရွိမည္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ဆရာေတာ္၏ စိတၱသုခ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္ အဖဲြ႕ႏွင့္လည္း သီးသန္႔ခဲြထြက္ကာ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ အင္အားမ်ားကုိ ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစမည့္ အသင္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း အတိအလင္း သိေစအပ္ပါသည္။

ဤအသင္းသည္ လူမႈကူညီေရး အသင္းျဖစ္သျဖင့္ ဆရာေတာ္အေနျဖင့္ ဦးေဆာင္မႈကုိသာ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကုိကား လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် ေနရာေပးထားျခင္း မရွိေသးဘဲ ဘ႑ာေငြ ထိန္းသိမ္းေရး အပုိင္းတြင္သာ ဆရာေတာ္၏ ညြန္ၾကားခ်က္အရ ကုိေဇယ်ာတင့္ႏွင့္ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္မင္းတုိ႔အား ယာယီအားျဖင့္ ေပးအပ္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္း အသင္းအထုိင္ က်လာသည့္ အခါမွသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ လဲြေျပာင္းေပးအပ္ တာဝန္ယူေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာမီ အဦးဆုံး မတည္လွဴဒါန္းသူမ်ားျဖင့္ အသင္းရံပုံေငြ ေပးအပ္ပဲြလွဴဒါန္းပဲြကုိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆုိ ပါဝင္လွဴဒါန္းႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအသင္းသည္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ မည္သူပါဝင္ရမည္၊ မည္ေရြ႕မည္မွ် ထည့္ဝင္ရမည္ ဟူသည္ မရွိေသးဘဲ မိမိတုိ႔၏ စိတ္ဆႏၵ သေဘာအတုိင္းသာ တတ္ႏုိင္သမွ် ထည့္ဝင္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် စိတ္ေလးလံမႈ မျဖစ္ေစဘဲ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၏ အတူတကြ ပူေပါင္း ပါဝင္လာေရးကုိသာ အထူးေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ အခါတြင္ကား စိတ္ပါဝင္စားသူျဖစ္ေစ၊ မဝင္စားသူျဖစ္ေစ၊ အသင္းအလွဴေငြ ထည့္ဝင္ထားသူျဖစ္ေစ၊ မလွဴထားသူျဖစ္ေစ လူမႈေရး အကူအညီလုိအပ္သည့္ ျမန္မာမွန္သမွ် မည္သူ႔ကုိမဆုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအသင္းသည္ လူမႈကူညီေရးအတြက္ကုိသာ ဦးတည္ထားသည့္ အသင္းျဖစ္ၿပီး လူမႈေရး အကူအညီ လုိအပ္သူ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ပုဂၢိဳလ္ေရး ခဲြျခားမႈမရွိဘဲ တတ္ႏုိင္သမွ် ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေပးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အမွန္ပင္ ပရဟိတဆန္သည့္ အသင္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာေဖြထားသည္မ်ားမွ စစ္မွန္သည့္ ပရဟိတစိတ္ထားျဖင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် ကုသုိလ္ပါဝင္ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားသည္ ဤအသင္း၏ ယာယီဘ႑ာေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ အတူတကြ ကူသုိလ္ယူ ပါဝင္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။


ဘ႑ာေငြထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ခံမ်ား (ယာယီ)
ကုိေဇယ်ာတင့္ (010-9838-1986)
ကုိေက်ာ္ေက်ာ္မင္း (010-2945-8338)

*** အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အၾကမ္းကုိလည္း စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ေလ့လာသိရွိႏုိင္ေစရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

အသင္းအမည္
စိတၱသုခ လူမႈကူညီေရး အသင္း (ဒယ္ဂူး၊ ကုိရီးယား)

အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္
ဤအသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုိရီးယားေရာက္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာမ်ား၏ လူမႈကူညီေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား စြမ္းႏုိင္သမွ် ေထာက္ပံ့ကူညီ လွဴဒါန္းေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕အနီးဝန္းက်င္ရွိ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ထုိ႔ထက္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေနျဖင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ တစ္ဝွန္းရွိ ျမန္မာမ်ား၏ လူမႈကူညီေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေထာက္ပံ့ကူညီ ေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ရံပုံေငြ အေနအထားအရ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာျပည္ရွိ လူမႈကူညီေရး အေထာက္အပံ့ လုိအပ္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ရာ ေနရာမ်ားသုိ႔လည္း ေပးပုိ႔လွဴဒါန္း ေထာက္ပံ့ ေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အသင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
(၁) ေရွးဦးစြာ အသင္း၏ ဘ႑ာေရး ရံပုံေငြ ေတာင့္တင္းခုိင္မာေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ျခင္း
(၂) ရံပုံေငြ အထုိက္အေလ်ာက္ ျပည့္စုံလာသည့္အခါ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ရွိ ျမန္မာမ်ား၏ လူမႈအကူအညီ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေပးျခင္း
(၃) ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္တြင္ လူမႈအကူအညီ မလုိအပ္ေသးပါက ကုိရီးယားႏုိင္ငံ တဝွန္းရွိ လူမႈကူညီေရး လုိအပ္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အညီ “စိတၱသုခ လူမႈကူညီေရး အသင္း (ဒယ္ဂူး)“ ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီ လွဴဒါန္းေပးျခင္း
(၄) အသင္း၏ ရံပုံေငြအေနအထားအရ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ လူမႈအကူအညီ လုိအပ္ရာ ေနရာမ်ားသုိ႔ တတ္ႏုိင္သမွ် ေပးပုိ႔လွဴဒါန္းေပးျခင္း
(၅) ျမန္မာျပည္တြင္ ႐ုတ္တရက္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္ခုခု ေပၚေပါက္လာပါက အသင္းအေနျဖင့္ အလ်င္အျမန္ လူမႈအကူအညီမ်ား ေပးပုိ႔လွဴဒါန္းေပးျခင္း
(၆) အသင္းအေနျဖင့္ စိတၱသုခ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ႏွင့္လည္း အတူတကြ လက္တဲြကာ ဘာသာေရး၊ သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရး၊ ကုသုိလ္ေရးမ်ားကုိ ပါဝင္ေဆာက္ရြက္ေပးျခင္း

0 comments:

Recent Posts Widget | Webaholic

RECENT POSTS

Grab this Widget

 
3 Columns Blogger Template by Amanda at BloggerBuster