Thursday, November 13, 2008

စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံေအာက္ပိုင္း၊ ဒယ္ဂု၊ ဂင္မဲ၊ ဘူဆန္၊ အူလ္ဆန္ စသည့္ အရပ္ေဒသအသီးသီးတြင္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ေရႊျမန္မာမ်ား ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ သာေရး၊ နာေရးအပါအ၀င္ ဘာသာအက်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအက်ိဳး၊ ႏုိင္ငံအက်ိဳးမ်ားကုိ အခက္အခဲမရွိ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ “စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း” ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကုိ ဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱ ဦးေဆာင္မတည္လ်က္ ေစတနာရွင္၊ ပါရမီရွင္တုိ႔၏ မတည္လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ မၾကာမီကာလတြင္ တည္ေထာင္ဖြင့္လစ္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းေတာ္၏တည္ေနရာကုိလည္း ဒယ္ဂု၊ ဂင္မဲ၊ ဘူဆန္၊ အူလ္ဆန္စသည့္ မည့္သည့္အရပ္ေဒသမွမဆုိ အလြယ္တကူသြားေရာက္ ႏုိင္မည့္ေနရာျဖစ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းတုိက္အတြက္၊ ေရႊျမန္မာမ်ားအတြက္ လုံၿခံဳေအးခ်မ္းမည့္ ေနရာျဖစ္ရန္ကုိလည္း အေတြ႕အႀကဳံရွိ သိကၽြမ္းနားလည္မႈရွိသည့္ ေရႊညီအစ္ကုိမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ကာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည့္ ေနရာကုိ ဆရာေတာ္၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ စုံစမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိပါသည္။


ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံလုိ ေျမေနရာအေဆာက္အဦသည္ ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ တတ္ႏုိင္သည့္ ေငြေၾကအင္းအားအေပၚမူတည္၍သာ အေဆာက္အဦကုိ ငွါးရမ္းၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တည္ေထာင္ ရမွာျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတုိ႔ရွိထားသည့္ မတည္အလွဴေငြအင္အားမ်ားလွ်င္ မ်ားသလုိ ေက်ာင္းေတာ္၏ အေနအထားလည္း ကြာျခားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် မတည္လွဴဒါန္းထားၿပီး ျဖစ္သလုုိ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားကလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ထည့္၀င္လွဴဒါန္းထားမႈ မ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္းတုိးတက္မ်ား ျပားလာလွ်က္ရွိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အျခားစိတ္ပါ၀င္စားသည့္ မည္သူမဆုိ မိမိတုိ႔ ေစတနာရွိသေလာက္ သဒၶါတတ္အား နည္းမ်ားမဆုိ ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းကုိလည္း အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။ တစ္ႀကိမ္တည္း တစ္ခါးတည္း တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း လွဴရမည္မဟုတ္သည့္ အတြက္ မိမိတုိ႔တတ္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္ တတ္ႏုိင္သည့္ အတုိင္းအတာျဖင့္သာ လွဴဒါန္းၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဆက္တည္းပင္ စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ဆရာေတာ္ ဦ၀ိစိတၱ အေၾကာင္းကုိလည္း ၾကည္ၫုိႏုိင္ရန္ အက်ဥ္းမွ် မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ပဲခူးတုိင္း၊ ဒုိက္ဦးဇာတိျဖစ္ၿပီး ၁၃ႏွစ္သားတြင္ ရွင္သာမေဏျပဳကာ ဗုဒၶစာေပမ်ားသင္ယူၿပီး အစုိးစာေမးပဲြ အျချပဳမူလတန္း၊ ပထမငယ္တန္း၊ ပထမလတ္တန္၊ ပထမႀကီးတန္းတုိ႔ကုိ သာမေဏဘ၀ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူ ခဲ့ပါသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕ သာသနာ့မ႑ိဳင္ပါဠိတကၠသုိလ္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ကုိရင္ဘ၀ျဖင့္ ဓမၼာစရိယက်မ္းစာမ်ား ၀ါတြင္းသုံးလပတ္လုံးသင္ယူၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမၻာေအးကုန္းေျမ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပရိယတၱသာသနာ့တကၠသုိလ္သုိ႔ ၀င္ခြင့္ေအာင္ျမင္တက္ေရာက္ခြင့္ရသျဖင့္ ဓမၼာစရိယက်မ္းစာမ်ားအပါ၀င္ အဂၤလိပ္၊ သမုိင္း၊ ျမန္မာစာစသည့္ ေလာကီစာေပမ်ားကုိ ေလးႏွစ္တာ ေလ့လာသင္ယူေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ သာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယ B.A (Buddhism)ဘဲြကုိ ရရွိေတာ္မူၿပီး မဟာတန္း တက္ေရာက္ခြင့္ပါ ရရွိခဲ့ပါသည္။ မဟာတန္းသင္႐ုိး ၂ႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီး မဟာဓမၼာစရိယ M.A (Buddhism) ဘဲြ႕ယူက်မ္းစာ ေရးေနစဥ္ တစ္ဘက္ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္၊ အဂၤလိပ္စာဌာနတြင္၊ နည္းျပဆရာတာ၀န္၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အဂၤလိပ္စာနည္းျပတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ကာ ဒကာဒကာမမ်ားကုိလည္း တရားဓမၼာမ်ား ေဟာေျပာပုိ႔ခ် သာသနာျပဳေတာ္မူပါသည္။ ယခုအခါ ကုိရီးယားဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ခၽြန္ေတးဂုိဏ္းမွ တည္ေထာင္ထားသည့္ ထယ္ဂ်ဳံး၊ ႏႈန္းဆန္းၿမိဳ႕ရွိ Geumgang University တြင္ စေကာ္လားရွစ္ပညာသင္ဆုျဖင့္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ဖုိင္နယ္တန္းတြင္ တက္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ဒယ္ဂု၊ ဂင္မဲ၊ ဘူဆန္၊ အူလ္ဆန္စသည့္ ေရႊျမန္မ်ားရွိသည့္ အရပ္ေဒသအသီးသီးသုိ႔ ၾကြေရာက္တရားေတာ္မ်ား ေဟာေပးလ်က္ရွိသည့္အတြက္ ေရႊျမန္မာမ်ား၏ ေနေရ၊ ထုိင္ေရး၊ သြားေရးလာေရး အခက္အခဲမ်ားကုိ သိရွိေတာ္မူၿပီး ထုိအခက္အခဲမ်ားအဆင္ေျပႏုိင္ေစရန္ ေအာက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိေစလုိသည့္ ဆႏၵရွိေတာ္မူၿပီး ယခုအခါ ယင္းဆႏၵကုိ ဆရာေတာ္၏ ဦးေဆာင္မတည္မႈ၊ ေစတနာရွင္ေရႊျမန္မာမ်ား၏ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္လွ်က္ရွိ ပါသည္။ ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ယခုအေကာင္အထည္ ေဖာ္လွ်က္ရွိသည့္ “စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း” တြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ၾကြေရာက္သီတင္းသုံး သာသနာျပဳေတာ္မူ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုိရီးယားေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ား၏ သာေရးနာေရး၊ ဘာသာေရးလူမႈေရးစသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ တစ္ဘက္ကလည္း ကုိရီးယား ဗုဒၶဘာသာမ်ားအား ေထရ၀ါဒတရားေတာ္မ်ား ေဟာေျပာပုိ႔ခ် သာသနာျပဳေပးရန္၊ ေရႊျမန္မာမ်ားအားလပ္ရက္ ျဖစ္သည့္ စေနတနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္လည္း ကုိရီးယား၊ အဂၤလိပ္၊ ကြန္ျပဴတာစသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအား ပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးသြားရန္ႏွင့္၊ တရားဓမၼမ်ားေဟာေျပာျပသ ပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးသြားရန္စသည္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ “စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း” ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာပါက မိမိတုိ႔၏ ေလာကီေလာကုတၱရာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လမ္းမ်ားလည္း ပြင့္လင္းလာမည့္အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးကာ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ မိမိတုိ႔တက္ႏုိင္သည့္ဘက္က အားျဖည့္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။

0 comments:

Recent Posts Widget | Webaholic

RECENT POSTS

Grab this Widget

 
3 Columns Blogger Template by Amanda at BloggerBuster