Thursday, November 13, 2008

စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(ကုိရီးယား) ေပၚေပါက္လာျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူပါသည္...


`စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(ကုိရီးယား)` ဤေက်ာင္းေတာ္သည္ မၾကာေသးမီကမွ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ တိတိက်က် ေျပာရလွ်င္ ၂၄-၁၀-၂၀၀၈ ရက္ေန႔ကမွ အငွါးစာခ်ဳပ္ျဖင့္ အိမ္တစ္အိမ္၏ေအာက္ထပ္ကုိ ငွါးရမ္းကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားသည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံပုံစံမ်ိဳး ကုိယ္ပုိင္ေျမ၊ ကုိယ္ပုိင္အေဆာက္အဦ ျဖစ္ရန္မွာ လြယ္ကူသည့္အလုပ္ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ငွါးရမ္းကာ ေက်ာင္းအျဖစ္ဖန္တီး၊ ေနာက္လစာေပ်ာက္အျဖစ္ႀကိဳးစား၊ ေနာက္ဆုံးအပုိင္၀ယ္ႏုိင္သည္အထိ ရည္မွန္းကာ စတင္လုိက္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ ပုိက္ဆံေပါ၍ ထလုပ္လုိက္ၾကျခင္းကား မဟုတ္ေပ။ သဒၶါတရားအားေကာင္း၍သာ မရွိတဲ့ၾကားက ရွိေအာင္လုပ္လုိက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤေက်ာင္းေတာ္ ဖန္တီးဖုိ႔စတင္ သေႏၶတည္ခဲ့သည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၅လေလာက္ကတည္းကပင္ ျဖစ္၏။ ၂၀၀၈ခု ၆လပုိင္းေလာက္ကဟု ေျပာလွ်င္ပုိ၍ တိက်ႏုိင္ေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တိတိက်က် လုပ္ရွားမႈမျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကဘဲ လြန္ခဲ့သည့္ ၉လပုိင္းမွသာ စတင္လုပ္ရွားလုိက္ၾကျခင္းျဖစ္၏္။ အလြန္တုိေတာင္းလွသည့္ အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အေကာင္အထည္ ေပၚေပါက္လာမႈကုိ ၾကည့္ပါက အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္ေရႊညီအစ္ကုိမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵ၊ ေစတနာသဒၶါတရား မည္မွ်ျပင္းပ်ၾကသည္ကုိ အလြန္တကူ သိႏုိင္ေပသည္။

စင္စစ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း လုပ္ၾကဖုိ႔အႀကံျပဳသူကား အျခားသူမဟုတ္ ဤေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱပင္ျဖစ္၏။ ဆရာေတာ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ သုံးေလးႏွစ္ေလာက္ကတည္းကပင္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ဒယ္ဂု၊ ဂင္မဲ၊ ဘူဆန္၊ အူလ္ဆန္စသည့္ ျမိဳ႕မ်ားရွိ ေရႊျမန္မာမ်ားထံသုိ႔ ၾကြေရာက္၍ တရားဓမၼမ်ား ေဟာေျပာေပးေနလ်က္ရွိၿပီး ေအာက္ပုိင္းရွိေရႊညီအစ္ကုိမ်ား၏ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈ၊ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈကုိ ရရွိေနသည့္အရွင္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေရႊညီအစ္ကုိမ်ား၏ အခက္အခဲကုိလည္း အတြင္းက်က် သိထားသည့္အရွင္လည္း ျဖစ္၏။ ယင္းအခက္အခဲမ်ားမွ တစ္ခုကား ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း မရွိေသးျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ အထက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း ရွိေသာ္လည္း တစ္ပတ္မွ တစ္ရက္သာ ပိတ္ရက္၊ အားလပ္ရက္ရသည့္ ေရႊညီအစ္ကုိမ်ားအတြက္ကား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိရာ အရပ္သုိ႔ သြားေရာက္ရန္မွာ မည္သုိ႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း မိမိတုိ႔တူရာတူရာ စုစည္းၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ဆရာေတာ္အား ပင့္ဖိတ္၍ တရားဓမၼနာၾကားျခင္း၊ အလွဴဒါနျပဳျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေနၾကရျခင္းျဖစ္၏။ ဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း ဒီအခက္အခဲကုိ သိရွိၿပီး ပင္ပန္းခက္ခဲသည့္ၾကားမွပင္ ၾကြေရာက္ခ်ီးေျမာက္မႈကုိ ျပဳေပးျခင္းျဖစ္၏။ ဆရာေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူသည့္ စကားတစ္ခြန္းကုိ အမွတ္ရေနမိပါ၏။ `ဒကာတုိ႔အားလုံးစုၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရွိရာ သြားတာထက္စာလွ်င္ တစ္ကုိယ္တည္း တစ္ပါးတည္းျဖစ္သည့္ ဘုန္းႀကီးက ဒကာတုိ႔ရွိရာ ၾကြလာျခင္းက ဒကာတုိ႔အတြက္ ပုိၿပီးအဆင္ေျပ မယ္ထင္လုိ႔ ႀကိဳးစားၾကြေရာက္ ေဟာေျပာေပးေနတာပါ`ဆုိတဲ့ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ေစတနာကုိသိရေတာ့ ပုိၿပီးၾကည္ညိဳေလးစားမႈ တုိးမိပါ၏။

မွန္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ကား ဗုဒၶဘာသာကုိ အေျခခံထားသည့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအရ ေရာက္ေလရာရာ အရပ္ေဒသတုိင္းမွာ ဘာသာတရား အေလ့အထ၊ ဘာသာတရား ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေနခ်င္ၾက၊ အားလပ္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ဒါန၊သီလ၊ဘာ၀နာ အမႈမ်ား ျပဳခ်င္ေနၾကသည္မွာ ေကာင္းျမတ္သည့္ အစဥ္အလာတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနၾက၏။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ တတ္ႏုိင္သည့္အတုိင္းအတာျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းေလးေတြကုိ ဖန္တီးၾက၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ပင့္ဖိတ္ကုိးကြယ္ၾက၏။ ယခုလည္း ဤေက်ာင္းေတာ္ေပၚေပါက္လာရန္ အားထုတ္ၾကျခင္းသည္ ယင္းဆႏၵေၾကာင့္ဟု ဆုိႏိုင္၏။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ေနၾက၏။ စင္စစ္မည္သည့္ကိစၥမဆုိ အက်ိဳးအေၾကာင္းစုံမွသာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ႏိုင္၏။ ယေန႔ကာလတြင္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္သလုိ တက္ၾကစြာ လုပ္ရွားေပးၾကသည့္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ထက္သန္စြာ လွဴဒါန္းၾကသည့္ ေစတနာရွင္မ်ား၏ ဘက္စုံျပည့္စုံမႈေၾကာင့္ စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဟူေသာ ေက်ာင္းေတာ္တစ္ခု ထင္ရွားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက ကုိရီးယားႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး တစ္ဦးက ေျပာဘူး၏။ သူတုိ႔ေရာက္ခါစက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိဖုိ႔ေနေနသာ ဘုန္းႀကီးေတြ႕ဖုိ႔ရန္ပင္ မလြယ္ေၾကာင္း အခုေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားရွိေန ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ဖူးျမင္ေနရသည့္အတြက္ အမိျမန္မာျပည္ အလြမ္းေျပျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာဖူး၏။ ေနာင္ေတာ္ တစ္ေယာက္ကလည္း သုံးႏွစ္ေလာက္ေနမွ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကုိ ရုတ္တရက္ ဖူးေတြ႕လုိက္ရတဲ့အတြက္ မ်က္ရည္ပင္လည္မိေၾကာင္း ေျပားဖူး၏္။ ဒီလုိစကားေလးေတြ၊ အေတြ႕အႀကံေလးေတြကုိ ၾကည့္ပါက ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာတရားအေပၚ မည္မွ်အေလးထားသည္ တန္ဘုိးထားသည္၊ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္ကုိ မွန္းဆလုိ႔ရပါသည္။

ယခုလည္း၀မ္းသာစရာပင္။ ကုိရီးယားႏုိင္ငံေအာက္ပုိင္း ျမိဳ႕မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳထားသည့္ စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ဒယ္ဂုျမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေပၿပီ။ ဒယ္ဂုျမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းတည္ရွိေနေသာ္လည္း ဒယ္ဂုၿမိဳ႕ပုိင္ ေက်ာင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သင့္ေလွ်ာ္မည္ထင္၍သာ ဤၿမိဳ႕မွာ ေက်ာင္းလုပ္ဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤေက်ာင္းသည္ ေအာက္ပုိင္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေက်ာင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မွ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဆရာေတာ္က ဆက္လက္၍ ဤေက်ာင္းေတာ္ကုိ စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဟု အမည္ေပးရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပေပးပါသည္။ စိတၱသုခဟူသည္ ေက်ာင္း၏အမည္ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸါယ္ကား စိတ္ခ်င္းသာမႈဟု ဆုိလုိေၾကာင္း ရုပ္ခ်မ္းသာမႈထက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈက ပုိအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေတာ္ကုိ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားစြာျဖင့္ ေရာက္လာသည့္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ စိတ္ခ်မ္းသာေစလုိေၾကာင္း ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတၱသုခဟူေသာ အမည္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဟူသည္ ကုိရီးယားဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေစလုိ၍ျဖစ္ၿပီး ရိပ္သာ၊ စင္တာစသည္မ်ားႏွင့္ကဲြျပားစြာ ဘာသာေရး၊ သာေရး၊ နာေရး၊ စသည္တုိ႔ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အဓိပၸါယ္မ်ိဳးျဖင့္ စိတၱသုခရိပ္သာ၊ စိတၱသုခစင္တာဟု အမည္မေပးဘဲ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဟု အမည္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိပ္ ရွင္းျပပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြ(၈၊၉-၁၁-၀၈) ရက္မွစ၍ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ ဆရေတာ္ၾကြေရာက္ သီတင္းသုံးေတာ္မူ ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး လက္ရွိငွါးရမ္းထားသည့္ ေက်ာင္းေနရာကုိ လွည့္ပတ္ၾကည့္ ႐ႈမိပါသည္။ ေပးရသည့္စေဘာ္၊ လစာမ်ားႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ အလြန္တန္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ဆရာေတာ္အတြက္ အခန္းတစ္ခန္း၊ ဘုရားခန္းႏွင့္သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးေနႏုိင္သည့္ အခန္းႀကီးတစ္ခန္း၊ ယင္းအခန္းႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း သမံတလင္းခင္း အခန္းက်ယ္ႀကီး တစ္ခန္းပါ၀င္သည္။ ယင္းအခန္းက်ယ္ႀကီးအား အေပၚမွာကြက္ျပစ္သေဘာခင္း ဖေယာင္းပုဆိုးစသည္ ခင္းလုိက္ပါက လူအေရာက္ သုံးေလးဆယ္ တရားနာႏုိင္ အခမ္းအနားလုပ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားရွိသည္။ ေနာက္ ဆရာေတာ္အခန္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ မီးဖုိေခ်ာင္၊ မီးဖုိေခ်ာင္ေရွ႕ ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာ ပါရွိၿပီး ေနာက္ဘက္တြင္ အလ်ားေပ သုံး္ဆယ္ခန္႔၊ အနံေျခာက္ေပခန္႔ ရွိသည့္အမုိးအကာပါ ေနရာအလြတ္ႏွင့္ သီးသန္႔အိမ္သာ တစ္ခုလည္း ပါရွိေလသည္။ ၿခဳံၿပီး ၾကည့္ပါက ေပးရသည့္ ကုန္က်စာရိတ္ႏွင့္ ထုိက္တန္စြာ အသုံး၀င္သည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ေပသည္။ ထုိေန႔က ဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ လုိအပ္သည္မ်ား စီစဥ္ညႊန္ၾကားၿပီး နံနက္ငါးနာရီတြင္ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ သီတင္းသုံးအပူေဇာ္ခံမည့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္အား အေနကဇာတင္ အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္မ်ားရြက္ပြားမႈမ်ားျပဳလုပ္ တရားဓမၼခ်ီးျမွင့္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ နံနက္ ကုိးနာရီခဲြခန္႔တြင္ ေက်ာင္းေတာ္ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အစည္းအေ၀းက်င္းပကာ ေက်ာင္းေရရွည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ကုိ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေရွ႕လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းကာ ဆရာေတာ္၏ ၾသ၀ါဒကုိ ခံယူၾကသည္။

ဆရာေတာ္က မိမိသည္ ယခု ဒီဇင္ဘာလအထိ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္သာ ၾကြေရာက္သီတင္းသုံးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ ၁လပုိင္း ၁ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အၿမဲေနထုိင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သီတင္းသုံေနစဥ္ကာလတြင္ စေနေန႔ ညေန ၄နာရီခဲြမွ ၇နာရီအထိ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသားမ်ားအား ဓမၼစၾကာသင္တန္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လယ္ ၂နာရီမွ ၄နာရီအထိ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ေရႊညီအစ္ကုိမ်ားအား ကုိရီးယားဘာသာစကား (အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ)ကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္ရက္မ်ားတြင္ိ စိတ္၀င္စားသူ ကုိရီးယားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမ်ားအား ၀ိပႆနာတရားျပသေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာျပန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဆရာေတာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိန္႔ေတာ္မူကာ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ က်န္ေရႊညီအစ္ကုိမ်ားအားလည္း ညီညီညႊတ္ညြတ္ရွိၾကဖုိ႔ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ အကဲြကဲြအျပားျပားျဖစ္မည္ကုိ မည္သုိ႔မွ် လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထုိ႔ေၾကာင့္ အားလုံးနားလည္မႈရွိစြာ စည္းစည္းလုံးလုံး ရွိၾကဖုိ႔လုိေၾကာင္း ဘာပဲလုပ္လုပ္အစြန္းမေရာက္ဖုိ႔လုိေၾကာင္း မိန္႔ၾကားပါသည္။

ေက်ာင္းေတာ္စတင္သေႏၶတည္သည္မွ အေကာင္အထည္ေပၚေပါက္လာသည္အထိ အစအဆုံးသိရွိေနသည့္ ကပၸိယတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းေတာ္ေပၚေပါက္လာခဲ့မႈအေပၚ အတုိင္းထက္အလြန္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ရသလုိ ေရရွည္တည္တံ့ျပန္ပြားရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာ၀န္ကုိလည္းစိတ္ထဲမွာ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိေပးအပ္ေနမိပါ၏္။ တစ္ဘက္ကလည္း ေရႊညီအစ္ကုိမ်ားကုိ ဆရာေတာ္၏ ၾသ၀ါဒအတုိင္း စည္းလုံးညီညႊတ္စြာ အတူတကြ ၀ုိင္း၀န္းထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေနမိ၏္။ ထပ္မံ၍လည္း ေရႊညီအစ္ကုိမ်ားအား တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လုိက္ပါသည္။ `အားလုံးညီညီညြတ္ညြတ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါစုိ႔…ညီေနာင္အေပါင္းတုိ႔`
ဆရာေတာ္၏ ေမတၱာပုိ႔အတုိင္း ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါသည္။ ``စိတၱသုခ၊ ျပည့္စုံၾက၊ ဒုကၡေထြေထြ၊ ကင္းပါေစ``

ကပၸိယဆန္းၾကယ္

0 comments:

Recent Posts Widget | Webaholic

RECENT POSTS

Grab this Widget

 
3 Columns Blogger Template by Amanda at BloggerBuster