Sunday, November 16, 2008

အသိေပးဖိတ္ၾကားျခင္း
READ MORE......

Thursday, November 13, 2008

စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(ကုိရီးယား) ေပၚေပါက္လာျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူပါသည္...


`စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(ကုိရီးယား)` ဤေက်ာင္းေတာ္သည္ မၾကာေသးမီကမွ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ တိတိက်က် ေျပာရလွ်င္ ၂၄-၁၀-၂၀၀၈ ရက္ေန႔ကမွ အငွါးစာခ်ဳပ္ျဖင့္ အိမ္တစ္အိမ္၏ေအာက္ထပ္ကုိ ငွါးရမ္းကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားသည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံပုံစံမ်ိဳး ကုိယ္ပုိင္ေျမ၊ ကုိယ္ပုိင္အေဆာက္အဦ ျဖစ္ရန္မွာ လြယ္ကူသည့္အလုပ္ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ငွါးရမ္းကာ ေက်ာင္းအျဖစ္ဖန္တီး၊ ေနာက္လစာေပ်ာက္အျဖစ္ႀကိဳးစား၊ ေနာက္ဆုံးအပုိင္၀ယ္ႏုိင္သည္အထိ ရည္မွန္းကာ စတင္လုိက္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ ပုိက္ဆံေပါ၍ ထလုပ္လုိက္ၾကျခင္းကား မဟုတ္ေပ။ သဒၶါတရားအားေကာင္း၍သာ မရွိတဲ့ၾကားက ရွိေအာင္လုပ္လုိက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤေက်ာင္းေတာ္ ဖန္တီးဖုိ႔စတင္ သေႏၶတည္ခဲ့သည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၅လေလာက္ကတည္းကပင္ ျဖစ္၏။ ၂၀၀၈ခု ၆လပုိင္းေလာက္ကဟု ေျပာလွ်င္ပုိ၍ တိက်ႏုိင္ေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တိတိက်က် လုပ္ရွားမႈမျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကဘဲ လြန္ခဲ့သည့္ ၉လပုိင္းမွသာ စတင္လုပ္ရွားလုိက္ၾကျခင္းျဖစ္၏္။ အလြန္တုိေတာင္းလွသည့္ အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အေကာင္အထည္ ေပၚေပါက္လာမႈကုိ ၾကည့္ပါက အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္ေရႊညီအစ္ကုိမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵ၊ ေစတနာသဒၶါတရား မည္မွ်ျပင္းပ်ၾကသည္ကုိ အလြန္တကူ သိႏုိင္ေပသည္။

စင္စစ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း လုပ္ၾကဖုိ႔အႀကံျပဳသူကား အျခားသူမဟုတ္ ဤေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱပင္ျဖစ္၏။ ဆရာေတာ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ သုံးေလးႏွစ္ေလာက္ကတည္းကပင္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ဒယ္ဂု၊ ဂင္မဲ၊ ဘူဆန္၊ အူလ္ဆန္စသည့္ ျမိဳ႕မ်ားရွိ ေရႊျမန္မာမ်ားထံသုိ႔ ၾကြေရာက္၍ တရားဓမၼမ်ား ေဟာေျပာေပးေနလ်က္ရွိၿပီး ေအာက္ပုိင္းရွိေရႊညီအစ္ကုိမ်ား၏ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈ၊ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈကုိ ရရွိေနသည့္အရွင္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေရႊညီအစ္ကုိမ်ား၏ အခက္အခဲကုိလည္း အတြင္းက်က် သိထားသည့္အရွင္လည္း ျဖစ္၏။ ယင္းအခက္အခဲမ်ားမွ တစ္ခုကား ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း မရွိေသးျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ အထက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း ရွိေသာ္လည္း တစ္ပတ္မွ တစ္ရက္သာ ပိတ္ရက္၊ အားလပ္ရက္ရသည့္ ေရႊညီအစ္ကုိမ်ားအတြက္ကား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိရာ အရပ္သုိ႔ သြားေရာက္ရန္မွာ မည္သုိ႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း မိမိတုိ႔တူရာတူရာ စုစည္းၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ဆရာေတာ္အား ပင့္ဖိတ္၍ တရားဓမၼနာၾကားျခင္း၊ အလွဴဒါနျပဳျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေနၾကရျခင္းျဖစ္၏။ ဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း ဒီအခက္အခဲကုိ သိရွိၿပီး ပင္ပန္းခက္ခဲသည့္ၾကားမွပင္ ၾကြေရာက္ခ်ီးေျမာက္မႈကုိ ျပဳေပးျခင္းျဖစ္၏။ ဆရာေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူသည့္ စကားတစ္ခြန္းကုိ အမွတ္ရေနမိပါ၏။ `ဒကာတုိ႔အားလုံးစုၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရွိရာ သြားတာထက္စာလွ်င္ တစ္ကုိယ္တည္း တစ္ပါးတည္းျဖစ္သည့္ ဘုန္းႀကီးက ဒကာတုိ႔ရွိရာ ၾကြလာျခင္းက ဒကာတုိ႔အတြက္ ပုိၿပီးအဆင္ေျပ မယ္ထင္လုိ႔ ႀကိဳးစားၾကြေရာက္ ေဟာေျပာေပးေနတာပါ`ဆုိတဲ့ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ေစတနာကုိသိရေတာ့ ပုိၿပီးၾကည္ညိဳေလးစားမႈ တုိးမိပါ၏။

မွန္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ကား ဗုဒၶဘာသာကုိ အေျခခံထားသည့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအရ ေရာက္ေလရာရာ အရပ္ေဒသတုိင္းမွာ ဘာသာတရား အေလ့အထ၊ ဘာသာတရား ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေနခ်င္ၾက၊ အားလပ္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ဒါန၊သီလ၊ဘာ၀နာ အမႈမ်ား ျပဳခ်င္ေနၾကသည္မွာ ေကာင္းျမတ္သည့္ အစဥ္အလာတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနၾက၏။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ တတ္ႏုိင္သည့္အတုိင္းအတာျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းေလးေတြကုိ ဖန္တီးၾက၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ပင့္ဖိတ္ကုိးကြယ္ၾက၏။ ယခုလည္း ဤေက်ာင္းေတာ္ေပၚေပါက္လာရန္ အားထုတ္ၾကျခင္းသည္ ယင္းဆႏၵေၾကာင့္ဟု ဆုိႏိုင္၏။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ေနၾက၏။ စင္စစ္မည္သည့္ကိစၥမဆုိ အက်ိဳးအေၾကာင္းစုံမွသာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ႏိုင္၏။ ယေန႔ကာလတြင္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္သလုိ တက္ၾကစြာ လုပ္ရွားေပးၾကသည့္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ထက္သန္စြာ လွဴဒါန္းၾကသည့္ ေစတနာရွင္မ်ား၏ ဘက္စုံျပည့္စုံမႈေၾကာင့္ စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဟူေသာ ေက်ာင္းေတာ္တစ္ခု ထင္ရွားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက ကုိရီးယားႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး တစ္ဦးက ေျပာဘူး၏။ သူတုိ႔ေရာက္ခါစက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိဖုိ႔ေနေနသာ ဘုန္းႀကီးေတြ႕ဖုိ႔ရန္ပင္ မလြယ္ေၾကာင္း အခုေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားရွိေန ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ဖူးျမင္ေနရသည့္အတြက္ အမိျမန္မာျပည္ အလြမ္းေျပျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာဖူး၏။ ေနာင္ေတာ္ တစ္ေယာက္ကလည္း သုံးႏွစ္ေလာက္ေနမွ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကုိ ရုတ္တရက္ ဖူးေတြ႕လုိက္ရတဲ့အတြက္ မ်က္ရည္ပင္လည္မိေၾကာင္း ေျပားဖူး၏္။ ဒီလုိစကားေလးေတြ၊ အေတြ႕အႀကံေလးေတြကုိ ၾကည့္ပါက ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာတရားအေပၚ မည္မွ်အေလးထားသည္ တန္ဘုိးထားသည္၊ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္ကုိ မွန္းဆလုိ႔ရပါသည္။

ယခုလည္း၀မ္းသာစရာပင္။ ကုိရီးယားႏုိင္ငံေအာက္ပုိင္း ျမိဳ႕မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳထားသည့္ စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ဒယ္ဂုျမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေပၿပီ။ ဒယ္ဂုျမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းတည္ရွိေနေသာ္လည္း ဒယ္ဂုၿမိဳ႕ပုိင္ ေက်ာင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သင့္ေလွ်ာ္မည္ထင္၍သာ ဤၿမိဳ႕မွာ ေက်ာင္းလုပ္ဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤေက်ာင္းသည္ ေအာက္ပုိင္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေက်ာင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မွ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဆရာေတာ္က ဆက္လက္၍ ဤေက်ာင္းေတာ္ကုိ စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဟု အမည္ေပးရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပေပးပါသည္။ စိတၱသုခဟူသည္ ေက်ာင္း၏အမည္ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸါယ္ကား စိတ္ခ်င္းသာမႈဟု ဆုိလုိေၾကာင္း ရုပ္ခ်မ္းသာမႈထက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈက ပုိအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေတာ္ကုိ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားစြာျဖင့္ ေရာက္လာသည့္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ စိတ္ခ်မ္းသာေစလုိေၾကာင္း ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတၱသုခဟူေသာ အမည္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဟူသည္ ကုိရီးယားဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေစလုိ၍ျဖစ္ၿပီး ရိပ္သာ၊ စင္တာစသည္မ်ားႏွင့္ကဲြျပားစြာ ဘာသာေရး၊ သာေရး၊ နာေရး၊ စသည္တုိ႔ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အဓိပၸါယ္မ်ိဳးျဖင့္ စိတၱသုခရိပ္သာ၊ စိတၱသုခစင္တာဟု အမည္မေပးဘဲ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဟု အမည္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိပ္ ရွင္းျပပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြ(၈၊၉-၁၁-၀၈) ရက္မွစ၍ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ ဆရေတာ္ၾကြေရာက္ သီတင္းသုံးေတာ္မူ ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး လက္ရွိငွါးရမ္းထားသည့္ ေက်ာင္းေနရာကုိ လွည့္ပတ္ၾကည့္ ႐ႈမိပါသည္။ ေပးရသည့္စေဘာ္၊ လစာမ်ားႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ အလြန္တန္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ဆရာေတာ္အတြက္ အခန္းတစ္ခန္း၊ ဘုရားခန္းႏွင့္သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးေနႏုိင္သည့္ အခန္းႀကီးတစ္ခန္း၊ ယင္းအခန္းႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း သမံတလင္းခင္း အခန္းက်ယ္ႀကီး တစ္ခန္းပါ၀င္သည္။ ယင္းအခန္းက်ယ္ႀကီးအား အေပၚမွာကြက္ျပစ္သေဘာခင္း ဖေယာင္းပုဆိုးစသည္ ခင္းလုိက္ပါက လူအေရာက္ သုံးေလးဆယ္ တရားနာႏုိင္ အခမ္းအနားလုပ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားရွိသည္။ ေနာက္ ဆရာေတာ္အခန္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ မီးဖုိေခ်ာင္၊ မီးဖုိေခ်ာင္ေရွ႕ ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာ ပါရွိၿပီး ေနာက္ဘက္တြင္ အလ်ားေပ သုံး္ဆယ္ခန္႔၊ အနံေျခာက္ေပခန္႔ ရွိသည့္အမုိးအကာပါ ေနရာအလြတ္ႏွင့္ သီးသန္႔အိမ္သာ တစ္ခုလည္း ပါရွိေလသည္။ ၿခဳံၿပီး ၾကည့္ပါက ေပးရသည့္ ကုန္က်စာရိတ္ႏွင့္ ထုိက္တန္စြာ အသုံး၀င္သည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ေပသည္။ ထုိေန႔က ဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ လုိအပ္သည္မ်ား စီစဥ္ညႊန္ၾကားၿပီး နံနက္ငါးနာရီတြင္ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ သီတင္းသုံးအပူေဇာ္ခံမည့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္အား အေနကဇာတင္ အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္မ်ားရြက္ပြားမႈမ်ားျပဳလုပ္ တရားဓမၼခ်ီးျမွင့္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ နံနက္ ကုိးနာရီခဲြခန္႔တြင္ ေက်ာင္းေတာ္ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အစည္းအေ၀းက်င္းပကာ ေက်ာင္းေရရွည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ကုိ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေရွ႕လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းကာ ဆရာေတာ္၏ ၾသ၀ါဒကုိ ခံယူၾကသည္။

ဆရာေတာ္က မိမိသည္ ယခု ဒီဇင္ဘာလအထိ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္သာ ၾကြေရာက္သီတင္းသုံးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ ၁လပုိင္း ၁ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အၿမဲေနထုိင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သီတင္းသုံေနစဥ္ကာလတြင္ စေနေန႔ ညေန ၄နာရီခဲြမွ ၇နာရီအထိ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသားမ်ားအား ဓမၼစၾကာသင္တန္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လယ္ ၂နာရီမွ ၄နာရီအထိ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ေရႊညီအစ္ကုိမ်ားအား ကုိရီးယားဘာသာစကား (အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ)ကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္ရက္မ်ားတြင္ိ စိတ္၀င္စားသူ ကုိရီးယားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမ်ားအား ၀ိပႆနာတရားျပသေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာျပန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဆရာေတာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိန္႔ေတာ္မူကာ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ က်န္ေရႊညီအစ္ကုိမ်ားအားလည္း ညီညီညႊတ္ညြတ္ရွိၾကဖုိ႔ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ အကဲြကဲြအျပားျပားျဖစ္မည္ကုိ မည္သုိ႔မွ် လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထုိ႔ေၾကာင့္ အားလုံးနားလည္မႈရွိစြာ စည္းစည္းလုံးလုံး ရွိၾကဖုိ႔လုိေၾကာင္း ဘာပဲလုပ္လုပ္အစြန္းမေရာက္ဖုိ႔လုိေၾကာင္း မိန္႔ၾကားပါသည္။

ေက်ာင္းေတာ္စတင္သေႏၶတည္သည္မွ အေကာင္အထည္ေပၚေပါက္လာသည္အထိ အစအဆုံးသိရွိေနသည့္ ကပၸိယတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းေတာ္ေပၚေပါက္လာခဲ့မႈအေပၚ အတုိင္းထက္အလြန္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ရသလုိ ေရရွည္တည္တံ့ျပန္ပြားရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာ၀န္ကုိလည္းစိတ္ထဲမွာ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိေပးအပ္ေနမိပါ၏္။ တစ္ဘက္ကလည္း ေရႊညီအစ္ကုိမ်ားကုိ ဆရာေတာ္၏ ၾသ၀ါဒအတုိင္း စည္းလုံးညီညႊတ္စြာ အတူတကြ ၀ုိင္း၀န္းထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေနမိ၏္။ ထပ္မံ၍လည္း ေရႊညီအစ္ကုိမ်ားအား တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လုိက္ပါသည္။ `အားလုံးညီညီညြတ္ညြတ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါစုိ႔…ညီေနာင္အေပါင္းတုိ႔`
ဆရာေတာ္၏ ေမတၱာပုိ႔အတုိင္း ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါသည္။ ``စိတၱသုခ၊ ျပည့္စုံၾက၊ ဒုကၡေထြေထြ၊ ကင္းပါေစ``

ကပၸိယဆန္းၾကယ္

READ MORE......

စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေရရွည္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕

စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ ေပၚေပါက္လာေရးဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ (ယာယီ)ကုိ ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အထူးႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကုိ သိၾကၿပီးျဖစ္သည္္။ ယခုအခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အေကာင္အထည္ေပၚလာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ယင္းေက်ာင္းေတာ္အား ရည္ရွည္တည္တ့ံရန္အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္လာျပန္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၉ - ၁၁- ၂၀၀၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းမွ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေရရွည္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ေအာင္ပါအက်ိဳးေဆာင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္ အဖဲြ႕ကုိ ယခင္ ယာယီဖဲြ႕စည္းထားရာမွ အသစ္တစ္ဖန္ အတည္ျပဳဖဲြ႕စည္းလုိက္ပါသည္။ အက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ မအားလပ္သည့္ၾကားမွ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္မ်ားကုိ ေက်ာင္းအတြက္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ဟု ထင္ရသည့္ သူမ်ားျဖင့္ အထူးေရြးခ်ယ္ ဖဲြ႕စည္းထားပါသည္။ အက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕တြင္ မပါ၀င္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးေနသူမ်ားကုိလည္း ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားဟုပင္ ဆုိႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱမွ မိန္႔ေတာ္မူထားသျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ မိမိတုိ႔တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ ၀ုိင္း၀န္း အက်ိဳးေဆာင္ေပးၾကပါရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱ
၁။ ကုိေမာ္ႀကီး
၂။ ကုိမင္းႏုိင္
၃။ ကုိလွထြန္း
၄။ ကုိဘုန္းႏုိင္
၅။ ကုိရႊန္း၀င့္ႏြယ္
၆။ ကုိျမင့္ေဇာ္
၇။ ကုိမ်ိဳးညႊန္႔ေအာင္
၈။ ကုိေနမ်ိဳး
၉။ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ျမင့္
၁၀။ ကုိေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္း
၁၁။ ကုိေဇယ်ာတင့္
၁၂။ ကုိေက်ာ္မင္းဟန္
၁၃။ ကုိေဇာ္သူရ
၁၄။ ကုိလင္းထိန္၀င္း
၁၅။ ကုိေဌးေအာင္ခုိင္
၁၆။ ကုိ၀င္းစိန္
၁၇။ ကုိထြန္းထြန္းေအး
၁၈။ ကုိစိန္ခၽြန္

READ MORE......

ဘုရားအေနကဇာတင္ႏွင့္ အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း

ကုိရီးႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေပၚေပါက္လာေရးဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႀကိဳးစားလာခဲ့ၾကသည္မွာ ယခုအခါ ဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱ၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ ေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ တက္ၾကစြာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ ေရႊညီအစ္ကုိမ်ား၏ ေစတနာ သဒၶါတရားထက္သန္စြာ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္အတုိအတြင္းမွာပင္ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ စတင္အေကာင္အထည္ ေပၚလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ရရွိလာသည့္ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ထုိက္တန္သည့္ အေဆာက္အဦ ေနရာတစ္ခုကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၄-၉-၂၀၀၈ရက္ေန႔က တစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိလုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းစိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသုံးအပူေဇာ္ခံမည့္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္အား ဗုဒၶါဘိေသက အေနကဇာတင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀းကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေရႊညီအစ္ကုိမ်ားအား ေလးစားစြာ ေမတၱာေရွ႕ထား ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေနရက္ = ၉-၁၁-၂၀၀၈ (တနဂၤေႏြေန႔)
အခ်ိန္ = နံနက္ ၅နာရီတြင္ ဘုရားအေနကဇာတင္ျခင္း၊ ေန႔လယ္ ၁နာရီတြင္ အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း
ေနရာ = စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (ကုိေမာ္ႀကီးဆုိင္မွ တစ္ဆင့္ေမးျမန္းစုံစမ္းလာပါရန္)


အထူးအသိေပးျခင္း
ဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱအေနျဖင့္ ယခုအပတ္ စေန၊ တနဂၤေႏြ (၈၊ ၉-၁၁-၂၀၀၈ရက္ေန႔) မွ စတင္ကာ ဒီဇင္ဘာလ အကုန္အထိ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ေက်ာင္းေတာ္၌ ၾကြေရာက္သီတင္းသုံး ေနထုိင္ေတာ္မူမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉၊ ဇႏၷ၀ါရီ ၁ရက္ေန႔မွစတင္ကာ အၿမဲေနထုိင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဆရာေတာ္အား ေတြ႕ဆုံဖူးေျမာ္၊ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ အထက္ပါ အခ်ိန္မ်ားအတြင္း ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။

READ MORE......

စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ယာယီအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းျခင္း...


ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းၿမိဳ႕မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳမည့္ စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရး အထူးအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကုိ ဒယ္ဂုၿမိဳ႕ Golden Friend’s ျမန္မာစားေသာက္ဆုိင္တြင္ ယေန႔ (၃၁-၈-၂၀၀၈)က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱအမွဴးျပဳသည့္ ေအာက္ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္ အသီးအသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ေရႊညီအစ္ကုိ အမ်ားအျပား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အျမန္အေကာင္အထည္ ေပၚေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေက်ာင္းေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါျမိဳ႕နယ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ယာယီဖဲြ႕စည္းလုိက္သည္။ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ နီးစပ္ရာ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားထံတြင္ သဒၶါတတ္အား နည္းမ်ားမဆုိ ပါ၀င္ကုသုိလ္ျပဳ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပးႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

(စိတၱသုခ၊ ျပည့္စုံၾက၊ ဒုကၡေထြေထြ၊ ကင္းပါေစ။)

ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱ (ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္) ဖုန္း = 010-6872-3856
၁။ ဦးေမာ္ႀကီး (ဒယ္ဂု-Golden friend’s စတုိး) ဖုန္း = 010-6551-4440
၂။ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး (ဒယ္ဂု-ေရႊကမၻာစတုိး) ဖုန္း = 011-9638-5299
၃။ ဦးမင္းႏုိင္ (ဒယ္ဂု) ဖုန္း = 011-9688-0422
၄။ ဦးဘုန္းႏုိင္ (ဒယ္ဂု) ဖုန္း = 010-7252-1676
၅။ ဦးေဇယ်ာတင့္ (ဒယ္ဂု) ဖုန္း = 010-2677-0333
၆။ ဦးလင္းထိန္၀င္း (ဒယ္ဂု) ဖုန္း = 010-4945-1980
၇။ ဦးရဲထြန္း (ဒယ္ဂု) ဖုန္း = 010-8692-3310
၈။ ဦးေလးေလးႏုိင္ (ဂေယာင္ဆန္) ဖုန္း = 010-8688-4788
၉။ ဦးေဇာ္လတ္ (ခ) ဦးရွမ္းႀကီး (ဂေယာင္ဆန္) ဖုန္း = 010-2897-5689
၁၀။ ဦးလင္းေအာင္ၿဖိဳး (ခ) ၿဖိဴးႀကီး (ဂေယာင္ဆန္) ဖုန္း = 0108687-4478
၁၁။ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္း (ဆုံဂ်ဴး) ဖုန္း = 010-3147-3369
၁၂။ ဦးရႊန္း၀င့္ႏြယ္ (ဆုံဂ်ဴး) ဖုန္း = 010-5132-5299
၁၃။ ဦးလွမုိး (ႏုံးဂုံး) ဖုန္း = 010-8711-0387
၁၄။ ဦးေက်ာ္မင္းဟန္ (ႏုံးဂုံး) ဖုန္း = 010-8686-7119
၁၅။ ဦးသူရေစာ (၀ဲဂန္) ဖုန္း = 010-3142-9628
၁၆။ ဦးခင္ညႊန္႔ (ဂင္မဲ၊ဘူဆန္-ရတနာပုံစတုိး) ဖုန္း = 010-5373-2289
၁၇။ ဦးလွထြန္း (ဂင္မဲ၊ ဘူဆန္) ဖုန္း = 010-3141-3490
၁၈။ ဦးမ်ိဳးညႊန္႔ေအာင္ (အူလ္ဆန္) ဖုန္း = 010-8435-5599

READ MORE......

အစည္းအေ၀းဖိတ္ေခၚျခင္း…

ကုိရီးယားႏုိင္ငံေအာင္ပုိင္းျမိဳ႕မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳမည့္ စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး အထူးအစည္းအေ၀းကုိ ဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱကုိယ္တုိင္ ၾကြေရာက္ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ ျမိဳ႕မ်ား၏ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အျခားအျခားေရႊျမန္မာမ်ားအား အတူတကြ ၀ုိင္း၀န္းတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကဖုိ႔ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ႀကိဳးစားၿပီး တက္ေရာက္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္ အစည္းအေ၀းကုိ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးတုိက္တြန္းလ်က္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ေန႔ရက္ = ၃၁-၈-၂၀၀၈ (တနဂၤေႏြေန႔)
အခ်ိန္ = ၁၂နာရီ ၃၀
ေနရာ = Golden friend’s ျမန္မာစားေသာက္ဆုိင္ (ကုိေမာ္ႀကီးဆုိင္)

READ MORE......

စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱ၏ အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း

ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္း
ဆရာေတာ္သည္ ပဲခူးတုိင္း၊ ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ အုပ္၀င္းေက်းရြာ၊ ခမည္းေတာ္ ဦးတင္ေမာင္၊ မယ္ေတာ္ ေဒၚခင္ေထြးတုိ႔မွ ၁၃၃၆ခုႏွစ္၊ ျပာသုိလဆန္း (၄)ရက္ (၁၅-၁-၁၉၇၅)၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဖြားျမင္သည့္ တတိယေျမာက္ သားရတနာျဖစ္သည္။

ရွင္ရဟန္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္း
၁၃၄၈ခု၊ တန္ခူးလဆန္း (၃)ရက္၊ စေနေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အိမ္ေတာ္ရာေက်ာင္းတုိက္၊ သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသီလာစာရကုိ ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳ၍ မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔၏ ပစၥယႏုဂၢဟကုိ ခံယူကာ ရွင္သာမေဏအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသည္။
၁၃၅၆ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း (၃)ရက္ (၅-၁၁-၁၉၉၄)၊ စေနေန႔တြင္ ခရမ္းၿမိဳ႕၊ ပါဠိတကၠသုိလ္ ကုိင္းကုန္းေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေကလာသ (အဂၢမဟာပ႑ိတ) မေထရ္ကုိ ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳ၍ ခရမ္းၿမိဳ႕၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ဗုဒၶဟူးလမ္းေန ဦးဖူးညိဳ + ေဒၚခင္ၿမိဳင္ မိသားစုတုိ႔၏ ပစၥယာႏုဂၢဟကုိ ခံယူကာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသည္။

ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္ပညာမ်ားႏွင့္ ေလာကီပညာရပ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူျခင္း...
ဆရာေတာ္သည္ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕၊ အုပ္၀င္းေက်းရြာ၊ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲနႏၵ၀ံသ အထံေတာ္၌လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အိမ္ေတာ္ရာေက်ာင္းတုိက္၊ သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသီလာစာရ အထံေတာ္၌လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာက္ႀကီးရပ္ကြက္၊ ဓမၼာလကၤာရ ပရိယတၱိစာသင္တုိက္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲအဂၢ၀ံသႏွင့္ စာခ်ဆရာေတာ္မ်ား အထံေတာ္၌လည္းေကာင္း၊ ခရမ္းၿမိဳ႕၊ ကုိင္းကုန္းပါဠိတကၠသုိလ္ေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေကလာသႏွင့္ စာခ်ဆရာေတာ္မ်ား အထံေတာ္၌လည္းေကာင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ သာသနာ့မ႑ိဳင္ပါဠိတကၠသုိလ္ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပညာေဇာတႏွင့္ စာခ်ဆရာေတာ္မ်ား အထံေတာ္၌လည္းေကာင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမၻာေအးကုန္းေျမ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပရိယတၱိ သာသနာ့တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပ႑ိတာဘိ၀ံသ၊ ဘဒၵႏၲ၀ဏၰိတ အမွဴးျပဳသည့္ သင္ၾကားစီမံ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဓမၼာစရိယ ဦးေဌးလႈိင္၊ ဓမၼာစရိယ ဦးေအာင္ခုိင္၊ ဓမၼာစရိယ ဦးေမာင္ေမာင္ေလး၊ ဆရာႀကီးေဇယ်ေမာင္ ဦးကုိေလး၊ ဆရာႀကီးဦးတင္လြင္၊ ဆရာႀကီးဦးစံတင္၊ ဆရာဦးနႏၵာသိန္းဇံ အမွဴးျပဳသည့္ ျပင္ပပညာရွင္ဆရာႀကီးမ်ား အထံေတာ္၌လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ နာယကဆရာေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ကမၼ႒ာနာစရိယ ဆရာေတာ္မ်ား အထံေတာ္၌လည္းေကာင္း ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ပါဠိ၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္စသည့္ ေလာကီပညာရပ္မ်ားကုိ ဆည္းပူးေလ့လာ သင္ယူေတာ္မူခဲ့သည္။

ေအာင္ျမင္ခ့ဲေသာ စာေမးပဲြမ်ား
ဆရာေတာ္ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ေအာင္ပန္းမ်ားမွာ
မူလတန္း၊ ပထမငယ္တန္း၊ ပထမလတ္တန္း၊ ပထမႀကီးတန္း
သာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယ B.A (Buddhism)
သာသနတကၠသီလမဟာဓမၼာစရိယ M.A (Thesis)
B.A (Buddhist studies, Guemgang University-Korea) စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

သာသနာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ဆရာေတာ္သည္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ မၾကြေရာက္မီ ၂၀၀၁ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၃ခုႏွစ္အထိ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသုိလ္၊ ပိဋကတ္ဆုိင္ရာ အဂၤလိပ္စာဌာနတြင္ နည္းျပဆရာအျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေက်ာင္းေဆာင္၏ အေဆာင္မွဴး ဆရာေတာ္အျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီး သင္တန္းေက်ာင္း အဂၤလိပ္စာ နည္းျပဆရာအျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအား တရားဓမၼမ်ား ေဟာေျပာျပသေပးျခင္း၊ လူငယ္မ်ားအား အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းမ်ား ျပသေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူၿပီးေနာက္ http://www.venvicitta.com/ ဟူေသာအမည္ျဖင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ဖန္တီးကာ ကမၻာတစ္၀ွန္းရွိ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ လူငယ္မ်ားအား ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးရင္း လူငယ္မ်ားေမးသမွ် ေမးခြန္းမ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးျခင္းမ်ားအျပင္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္လည္း ကုိရီးယားဘာသာစကားျဖင့္ http://cafe.naver.com/cittasukha ဟူေသာ ကေဖးတစ္ခုကုိ ဖန္တီးကာ အြန္လုိင္းသာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
ယခုအခါ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ အရပ္ရပ္တြင္ရွိသည့္ ျမန္မာမ်ားအား တရားဓမၼမ်ား လွည့္လည္ေဟာေျပာ ေပးေတာ္မူလ်က္ရွိၿပီး တစ္ဘက္မွလည္း ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းၿမိဳ႕မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကုိ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ေတာ္မူကာ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ကုိရီးယားတုိ႔အား တရားဓမၼမ်ား ေဟာေျပာျပသ သာသနာျပဳေတာ္မူလ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အိမ္ေတာ္ရာေက်ာင္းတုိက္၊ သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္း၏ ပဓာန နာယကေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူကာ လူငယ္ပရဟိတလုင္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေတာ္ မူလ်က္ရွိသည္။

READ MORE......

စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံေအာက္ပိုင္း၊ ဒယ္ဂု၊ ဂင္မဲ၊ ဘူဆန္၊ အူလ္ဆန္ စသည့္ အရပ္ေဒသအသီးသီးတြင္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ေရႊျမန္မာမ်ား ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ သာေရး၊ နာေရးအပါအ၀င္ ဘာသာအက်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအက်ိဳး၊ ႏုိင္ငံအက်ိဳးမ်ားကုိ အခက္အခဲမရွိ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ “စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း” ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကုိ ဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱ ဦးေဆာင္မတည္လ်က္ ေစတနာရွင္၊ ပါရမီရွင္တုိ႔၏ မတည္လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ မၾကာမီကာလတြင္ တည္ေထာင္ဖြင့္လစ္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းေတာ္၏တည္ေနရာကုိလည္း ဒယ္ဂု၊ ဂင္မဲ၊ ဘူဆန္၊ အူလ္ဆန္စသည့္ မည့္သည့္အရပ္ေဒသမွမဆုိ အလြယ္တကူသြားေရာက္ ႏုိင္မည့္ေနရာျဖစ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းတုိက္အတြက္၊ ေရႊျမန္မာမ်ားအတြက္ လုံၿခံဳေအးခ်မ္းမည့္ ေနရာျဖစ္ရန္ကုိလည္း အေတြ႕အႀကဳံရွိ သိကၽြမ္းနားလည္မႈရွိသည့္ ေရႊညီအစ္ကုိမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ကာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည့္ ေနရာကုိ ဆရာေတာ္၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ စုံစမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိပါသည္။


ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံလုိ ေျမေနရာအေဆာက္အဦသည္ ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ တတ္ႏုိင္သည့္ ေငြေၾကအင္းအားအေပၚမူတည္၍သာ အေဆာက္အဦကုိ ငွါးရမ္းၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တည္ေထာင္ ရမွာျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတုိ႔ရွိထားသည့္ မတည္အလွဴေငြအင္အားမ်ားလွ်င္ မ်ားသလုိ ေက်ာင္းေတာ္၏ အေနအထားလည္း ကြာျခားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် မတည္လွဴဒါန္းထားၿပီး ျဖစ္သလုုိ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားကလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ထည့္၀င္လွဴဒါန္းထားမႈ မ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္းတုိးတက္မ်ား ျပားလာလွ်က္ရွိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အျခားစိတ္ပါ၀င္စားသည့္ မည္သူမဆုိ မိမိတုိ႔ ေစတနာရွိသေလာက္ သဒၶါတတ္အား နည္းမ်ားမဆုိ ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းကုိလည္း အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။ တစ္ႀကိမ္တည္း တစ္ခါးတည္း တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း လွဴရမည္မဟုတ္သည့္ အတြက္ မိမိတုိ႔တတ္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္ တတ္ႏုိင္သည့္ အတုိင္းအတာျဖင့္သာ လွဴဒါန္းၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဆက္တည္းပင္ စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ဆရာေတာ္ ဦ၀ိစိတၱ အေၾကာင္းကုိလည္း ၾကည္ၫုိႏုိင္ရန္ အက်ဥ္းမွ် မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ပဲခူးတုိင္း၊ ဒုိက္ဦးဇာတိျဖစ္ၿပီး ၁၃ႏွစ္သားတြင္ ရွင္သာမေဏျပဳကာ ဗုဒၶစာေပမ်ားသင္ယူၿပီး အစုိးစာေမးပဲြ အျချပဳမူလတန္း၊ ပထမငယ္တန္း၊ ပထမလတ္တန္၊ ပထမႀကီးတန္းတုိ႔ကုိ သာမေဏဘ၀ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူ ခဲ့ပါသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕ သာသနာ့မ႑ိဳင္ပါဠိတကၠသုိလ္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ကုိရင္ဘ၀ျဖင့္ ဓမၼာစရိယက်မ္းစာမ်ား ၀ါတြင္းသုံးလပတ္လုံးသင္ယူၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမၻာေအးကုန္းေျမ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပရိယတၱသာသနာ့တကၠသုိလ္သုိ႔ ၀င္ခြင့္ေအာင္ျမင္တက္ေရာက္ခြင့္ရသျဖင့္ ဓမၼာစရိယက်မ္းစာမ်ားအပါ၀င္ အဂၤလိပ္၊ သမုိင္း၊ ျမန္မာစာစသည့္ ေလာကီစာေပမ်ားကုိ ေလးႏွစ္တာ ေလ့လာသင္ယူေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ သာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယ B.A (Buddhism)ဘဲြကုိ ရရွိေတာ္မူၿပီး မဟာတန္း တက္ေရာက္ခြင့္ပါ ရရွိခဲ့ပါသည္။ မဟာတန္းသင္႐ုိး ၂ႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီး မဟာဓမၼာစရိယ M.A (Buddhism) ဘဲြ႕ယူက်မ္းစာ ေရးေနစဥ္ တစ္ဘက္ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္၊ အဂၤလိပ္စာဌာနတြင္၊ နည္းျပဆရာတာ၀န္၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အဂၤလိပ္စာနည္းျပတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ကာ ဒကာဒကာမမ်ားကုိလည္း တရားဓမၼာမ်ား ေဟာေျပာပုိ႔ခ် သာသနာျပဳေတာ္မူပါသည္။ ယခုအခါ ကုိရီးယားဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ခၽြန္ေတးဂုိဏ္းမွ တည္ေထာင္ထားသည့္ ထယ္ဂ်ဳံး၊ ႏႈန္းဆန္းၿမိဳ႕ရွိ Geumgang University တြင္ စေကာ္လားရွစ္ပညာသင္ဆုျဖင့္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ဖုိင္နယ္တန္းတြင္ တက္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ဒယ္ဂု၊ ဂင္မဲ၊ ဘူဆန္၊ အူလ္ဆန္စသည့္ ေရႊျမန္မ်ားရွိသည့္ အရပ္ေဒသအသီးသီးသုိ႔ ၾကြေရာက္တရားေတာ္မ်ား ေဟာေပးလ်က္ရွိသည့္အတြက္ ေရႊျမန္မာမ်ား၏ ေနေရ၊ ထုိင္ေရး၊ သြားေရးလာေရး အခက္အခဲမ်ားကုိ သိရွိေတာ္မူၿပီး ထုိအခက္အခဲမ်ားအဆင္ေျပႏုိင္ေစရန္ ေအာက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိေစလုိသည့္ ဆႏၵရွိေတာ္မူၿပီး ယခုအခါ ယင္းဆႏၵကုိ ဆရာေတာ္၏ ဦးေဆာင္မတည္မႈ၊ ေစတနာရွင္ေရႊျမန္မာမ်ား၏ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္လွ်က္ရွိ ပါသည္။ ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ယခုအေကာင္အထည္ ေဖာ္လွ်က္ရွိသည့္ “စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း” တြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ၾကြေရာက္သီတင္းသုံး သာသနာျပဳေတာ္မူ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုိရီးယားေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ား၏ သာေရးနာေရး၊ ဘာသာေရးလူမႈေရးစသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ တစ္ဘက္ကလည္း ကုိရီးယား ဗုဒၶဘာသာမ်ားအား ေထရ၀ါဒတရားေတာ္မ်ား ေဟာေျပာပုိ႔ခ် သာသနာျပဳေပးရန္၊ ေရႊျမန္မာမ်ားအားလပ္ရက္ ျဖစ္သည့္ စေနတနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္လည္း ကုိရီးယား၊ အဂၤလိပ္၊ ကြန္ျပဴတာစသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအား ပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးသြားရန္ႏွင့္၊ တရားဓမၼမ်ားေဟာေျပာျပသ ပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးသြားရန္စသည္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ “စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း” ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာပါက မိမိတုိ႔၏ ေလာကီေလာကုတၱရာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လမ္းမ်ားလည္း ပြင့္လင္းလာမည့္အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးကာ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ မိမိတုိ႔တက္ႏုိင္သည့္ဘက္က အားျဖည့္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။

READ MORE......
Recent Posts Widget | Webaholic

RECENT POSTS

Grab this Widget

 
3 Columns Blogger Template by Amanda at BloggerBuster