Monday, July 18, 2011

တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ဝါဆိုပြဲ၏ အလွဴရွင္စာရင္း

၁၇-၇-၂၀၁၁(တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း(ေဒဂူး၊ေတာင္ကိုရီးယား)၌ က်င္းပေသာ တတိယအၾကိမ္ ေျမာက္ဝါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲတြင္ အရပ္ရပ္အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း......
၁။ခမည္းေတာ္ ဦးတင္ေမာင္ + မယ္ေတာ္ ေဒၚခင္ခင္ေထြးအားအမွဴးထား၍ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱ......၃၅၀၀၀
၂။ဒါဆန္း၀ဲဂြမ္ ညီအစ္ကိုမ်ား၀ါဆိုသကၤန္းအတြက္၊....................၁၇၅၀၀၀
-----------------------------ေက်ာင္းေ၀ယ်ာ၀စၥ အတြက္..............၁၅၀၀၀၀
-----------------------------မနာပဒါယီစာၾကည္႔တိုက္အတြက္........၁၀၀၀၀၀
-----------------------------ဆရာေတာ္(၂-ပါး) န၀ကမၼ အတြက္.....၂၀၀၀၀၀
၃။ကိုေအာင္ေဇာ္၀င္း....................................................၅၀၀၀၀
၄။မမိုးမိုးဦး ႏွင္႔သူငယ္ခ်င္းမ်ား (ဂေယာင္ဘုတ္ တကၠသိုလ္....၅၀၀၀၀
၅။ေရႊကမာၻ ညီအစ္ကိုမ်ား............................................၄၀၀၀၀၀
၆။ကိုေက်ာ္ေဇာေအာင္..................................................၄၀၀၀၀
၇။ေဒဂူးအားကစားသမားမ်ား.......................................၂၀၀၀၀၀
၈။ကိုလင္းထိန္၀င္း + မေမထက္ထက္လြင္.........................၇၀၀၀၀
၉။ကိုေက်ာ္ေဇယ်ာတင္႔ + မေအးေအး၀င္႔ေက်ာ္...................၇၀၀၀၀
၁၀။ကိုမင္းနိုင္ + မေအးယုႏြယ္........................................၅၀၀၀၀
၁၁။ကိုမ်ိဳးျမင္႔ေအာင္.....................................................၅၀၀၀၀
၁၂။ကိုေမာင္ေမာင္........................................................၅၀၀၀၀
၁၃။ကိုျမတ္မင္းေအး......................................................၃၅၀၀၀
၁၄။ကိုမင္းထြန္း............................................................၃၅၀၀၀
၁၅။ကိုရဲျမင္႔(ဂ်ီလ်န္း) ................................................၃၅၀၀၀
၁၆။ကိုခိုင္ ၊ ကို၀င္းစိန္.....................................................၃၅၀၀၀
၁၇။ကိုေက်ာ္စိုး၀င္း.........................................................၃၀၀၀၀
၁၈။ယုံရွင္းေရႊညီအစ္ကိုမ်ား.............................................၅၆၀၀၀၀
၁. ကို၀င္းနိုင္ဦး
၂. ကိုရႊန္း၀င္႔ႏြယ္
၃. ကိုမ်ိဳးညြန္႔သိန္း + မသဇင္ျငိမ္း
၄. ကိုေအာင္မင္း
၅. ကိုေဇာ္၀င္းထြန္း
၆. ကိုေဇာ္မင္း
၇. ကိုသက္နိုင္ + မသင္းသင္းေ႒း
၈. ကိုေနမ်ိဳးေအာင္စိုး + မခင္မ်ိဳးဦး
၉.ကိုေက်ာ္၀ဏၰ
၁၀.ကိုေဇာ္မင္းေလး
၁၁.ကိုေ႒းေအာင္
၁၂. ကိုေအာင္နိုင္၀င္း
၁၃. ကိုျပည္႔ျဖိဳးေမာင္
၁၄. ကိုေသာ္တာမင္း
၁၅. ကိုေဇာ္မင္းထြန္း
၁၆. ကုိျမၾကီး

၁၉။ကိုထြန္းထြန္းလတ္.............................၅၀၀၀၀
၂၀ကိုစိုးမင္း.........................................၄၀၀၀၀
၂၁။ကိုေက်ာ္ေက်ာ္မင္း............................၄၀၀၀၀
၂၂။ကိုလွမ်ိဳး........................................၃၅၀၀၀
၂၃။ကိုလင္းေက်ာ္ေအာင္ ........................၃၅၀၀၀
၂၄။ကိုေ႒းနိုင္မင္း + မခင္မ်ိဳးေအး.............၃၅၀၀၀
၂၅။ကိုေအးလြင္ + မေကသြယ္.................၃၅၀၀၀
၂၆။ကိုေနလင္း...................................၁၄၀၀၀၀
၂၇။ကိုျဖိဳးေ၀၀င္း..................................၅၀၀၀၀
၂၈။ကိုေက်ာ္စြာျငိမ္း...............................၅၀၀၀၀
၂၉။ကိုရန္ရွင္းေအာင္..............................၅၀၀၀၀
၃၀။ကိုတင္မိုး.......................................၅၀၀၀၀
၃၁။ကိုေအာင္ေက်ာ္...............................၁၀၀၀၀
၃၂။ကိုသီဟေဇာ္..................................၂၀၀၀၀
၃၃။ကိုစိုးျမင္႔ေအာင္ + ေဒါက္တာနီနီမာ......၉၀၀၀၀
၃၄ကိုစိုးျမင္႔ေအာင္ ( မနာပဒါယီစာၾကည္႔တိုက္အတြက္ )..၃၀၀၀၀
၃၅။ကိုလွထြန္း.....................................၃၅၀၀၀
၃၆။ကိုေနမ်ိဳး ၊ ကိုမင္းလတ္.....................၇၀၀၀၀
၃၇။ကို၀င္းလွိဳင္ႏွင္႔ ညီအစ္ကိုမ်ား..............၇၀၀၀၀
၃၈။ကို၀င္းေဇာ္ဦး + မနုနုေအာင္ မိသားစု.....၁၀၀၀၀၀
၃၉။ကိုခင္ေမာင္ေက်ာ္...............................၃၅၀၀၀
၄၀။ကိုေမာင္ေမာင္ေထြး............................၃၅၀၀၀
၄၁။ကိုမင္းထြဋ္........................................၃၅၀၀၀
၄၂။ကိုဗိုလ္လင္း......................................၅၀၀၀၀
၄၃။ကိုေ၀ဠဳေဇာ္......................................၅၀၀၀၀
၄၄။ကိုမ်ိဳးမင္းဦး......................................၃၅၀၀၀
၄၅။ကိုမ်ိဳးမင္းသန္း.................................. ၃၅၀၀၀
၄၆။ ကိုျမစိုး........................................၂၀၀၀၀
၄၇။ကိုရွမ္းၾကီး....................................၃၅၀၀၀
၄၈။ကိုမင္းေဇာ္(ကိုကရင္)......................၃၅၀၀၀
၄၉။ကိုမင္းညီ.....................................၃၅၀၀၀
၅၀။ကိုက်င္စိန္....................................၃၅၀၀၀
၅၁။ကိုညီညီေအာင္..............................၃၅၀၀၀
၅၂။ကိုေက်ာ္သူရ.................................၃၅၀၀၀
၅၃။ဘူဆန္သူၾကီး(ျမန္မာဆိုင္)..............၁၀၀၀၀၀
၅၄။ကိုတင္ထြဋ္ေအာင္..........................၃၅၀၀၀
၅၅။ကိုညီ..........................................၃၅၀၀၀
၅၆။ကိုစန္းေမာင္.................................၅၀၀၀၀
၅၇။ဒါဆန္းညီအကိုမ်ား.........................၅၀၀၀၀
၅၈။ကိုဘုန္းႏိုင္(UB).............................၅၀၀၀၀
၅၉။ကိုေက်ာ္မိုး...................................၃၅၀၀၀
၆၀။ကိုေဇာ္ထူးေအာင္..........................၅၀၀၀၀
၆၁။ကိုမင္းမင္း..................................၁၀၀၀၀
၆၂။ကိုခ်င္းခ်င္း.................................၃၀၀၀၀
၆၃။ကိုေဇာ္ေဇာ္................................၁၀၀၀၀
၆၄။ကိုေမာ္ၾကီး..................................၃၀၀၀၀
၆၅။ကိုသိန္းထြန္းေမာင္........................၃၅၀၀၀
၆၆။ဦးတင္စိန္(ကြယ္လြန္)အားရည္စူး၍....၃၅၀၀၀
၆၇။ဦးေအာင္သိန္း...............................၃၅၀၀၀
၆၈။ကိုရဲ............................................၁၀၀၀၀
၆၉။ကိုတင္ေအာင္လင္း.........................၁၀၀၀၀
၇၀။ကိုခင္ေမာင္ခ်င္း............................၃၀၀၀၀
၇၁။ကိုေဇာ္ေဇာ္ေအာင္တင္ဝင္း...............၅၀၀၀၀
၇၂။ကိုေဇာ္သူသက္ဝင္း........................၃၀၀၀၀
၇၃။ကိုေအာင္ေက်ာ္ျငိမ္း၊ကိုရဲျမင့္ဟိန္း......၃၅၀၀၀
၇၄။ကိုဝင္းႏိုင္လတ္.............................၃၅၀၀၀
၇၅။ကိုျမင့္ေဇာ္...................................၃၅၀၀၀
၇၆။ဦတင္ေငြ+ေဒၚက်င္ေငြမိသားစု..........၃၅၀၀၀
၇၇။ကိုေက်ာ္စြာ၊ကိုထက္ေအာင္ခိုင္........၁၀၅၀၀၀
၇၈။ကိုရဲလင္းမ်ိဳး.................................၅၀၀၀၀
၇၉။ကိုေအာင္ႏိုင္ဦး+မသီသီေအး.............၂၀၀၀၀
၈၀။ကိုေဇာ္ထြန္း..................................၁၀၀၀၀
၈၁။ကိုေက်ာ္ဝင္း.................................၁၀၀၀၀
၈၂။ကိုဟိန္းဝင္းေအာင္...........(US$.)...........၂၀
၈၃။ဦးလွေရႊ+ေဒၚလွလွဝင္း၊မိသားစု.........၃၀၀၀၀
၈၄။ကိုေအာင္ေက်ာ္ထက္(ခ)ကိုဖိုးစံ.........၃၅၀၀၀
၈၅။ကိုစိုးႏိုင္......................................၃၅၀၀၀
၈၆။ကိုရဲစိုးရာဇာ.................................၃၅၀၀၀
၈၇။ကိုေအာင္ေက်ာ္ထက္(ခ)ကိုဖိုးစံ.........၅၀၀၀၀(ထပ္တိုး)
၈၈။ကိုေနလင္းေအာင္..........................၁၀၀၀၀
၈၉။ဂေယာင္ဂ်ဳးမွ ေရႊညီအကိုမ်ား..........၃၅၀၀၀၀
၉၀။ကိုေက်ာ္စြာမင္း............................၁၀၀၀၀၀(ထပ္တိုး)
၉၁။ကိုေအာင္ကို.................................၃၅၀၀၀
၉၂။ကိုေလးႏိုင္...................................၇၀၀၀၀
၉၃။အလွဴရွင္တစ္ဦး(အမည္မသိ)............၂၀၀၀၀
ေက်ာင္းေဝယ်ာဝစၥႏွင့္ထာဝရေငြပေဒသာပင္အလွဴရွင္မ်ား
၉၄။ဂေယာင္ဆန္ မွ ေရႊညီအကိုမ်ား......၁၆၉၀၀၀၀၀
(အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း သီးသန္႔ထပ္မံတင္ျပပါမည္။)
၉၅။ကိုလွမ်ိဳး+မယဥ္မင္းသိန္း...............၁၀၀၀၀၀
မနာပဒါယီစာၾကည့္တိုက္အလွဴ
၉၆။ကိုလွမ်ိဳး+မယဥ္မင္းသိန္း...............၁၀၀၀၀၀

0 comments:

Recent Posts Widget | Webaholic

RECENT POSTS

Grab this Widget

 
3 Columns Blogger Template by Amanda at BloggerBuster